Thị thực Đài loan: Từ ngày 15/8/2018 thay đổi nội dung trên visa Chuyên án Quan hồng và những điều cần chú ý khác

Từ ngày 15/8/2018 thay đổi nội dung trên visa Chuyên án Quan hồng và những điều cần chú ý khác

Từ ngày 15 tháng 8 năm 2018, thời gian lưu trú tại Đài Loan của visa điện tử đoàn du lịch Chuyên án Quan Hồng sẽ được điều chỉnh tối đa 14 ngày. Dòng chữ “Enter before” trên visa điện tử sẽ được đổi thành “Entry Date” và “PLEASE REFER TO REMARKS” sẽ thay thế cho ngày nhập cảnh. Đối với dòng chữ “Remarks” cần bổ sung thêm “Số hiệu đoàn” và “Ngày nhâp cảnh Đài Loan”. Khi du khách làm thủ tục nhập cảnh Đài Loan mà không đúng với thời gian đoàn đã đăng ký ban đầu, cơ quan an ninh cửa khẩu Cục di dân Bộ nội chính Đài Loan kiểm tra và phát hiên ra thì sẽ có quyền từ chối nhập cảnh.

Ngoài ra xin chú ý :

  1. Khi đến Đài Loan, đoàn du lịch Chuyên án Quan Hồng cần tuân thủ nguyên tắc “Xuất nhập cảnh theo đoàn”. Hành khách cần tuân thủ theo lịch trình của đoàn và đi theo đoàn khi nhập cảnh và xuất cảnh, nếu hành khách không đi theo đoàn thì Cục Di Dân sẽ từ chối nhập cảnh. Ngoài trường hợp khẩn cấp hoặc đặc biệt, thành viên trong đoàn không thể tách đoàn ở lại Đài Loan khi hành trình đã kết thúc.

  2. Đoàn du lịch cần cử người phụ trách đoàn hoặc đoàn trưởng, trước khi đoàn xuất phát thống nhất quản lý visa, và làm thủ tục lên máy bay.

  3. Công ty du lich và du khách cần tuân thủ những quy định trên, nếu hành khách gặp tình huống khẩn cấp hoặc đặc biệt mà không thể đi theo lịch trình, công ty du lịch phải thông báo ngay cho Cục Du lịch để tránh bị phạt và ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách.