Miễn thị thực Đài Loan – Điều chỉnh thời gian lưu trú 14 ngày hiệu lực 01/08/2018

Miễn thị thực Đài Loan – Điều chỉnh thời gian lưu trú cho trường hợp xin miễn thị thực có điều kiện là 14 ngày

Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2018 sẽ áp dụng điều chỉnh thời gian lưu trú cho “ Hệ thống xét duyệt trước trên mạng cho công dân của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á xin miễn visa nhập cảnh có điều kiện vào Đài Loan” là 14 ngày.

THÔNG BÁO

Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2018 đối với công dân của 6 nước thuộc khu vực Đông Nam Á bao gồm: Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Campuchia và Lào nếu có visa ( bao gồm cả thẻ cư trú dài hạn) còn hạn hoặc hết hạn trong vòng 10 năm của các nước như Mỹ, Canada, Nhật, Anh, E-U, Australia, New Zealand , Hàn Quốc và Đài Loan sẽ được xem xét miễn thị thực nhập cảnh vào Đài Loan trong thời gian 14 ngày.

Đương sự phù hợp với điều kiện nêu trên (không áp dụng cho du khách trong “Chuyên án Quan Hồng”, visa ký hiệu P; with Special Permission from MOFA), chưa từng sang Đài Loan lao động ( visa ký hiệu: FL) và visa ký hiệu: X, nếu muốn xin miễn visa nhập cảnh có điều kiện, trước hết cần lên trang website của Cục Di Dân Đài Loan “Hệ thống xét duyệt trước trên mạng cho công dân của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á xin miễn visa nhập cảnh có điều kiện vào Đài Loan” để xin đang nhập dữ liệu cá nhân, sau đó website sẽ trả lời bằng văn bản, cầm văn bản đó mới có thể lên máy bay và nhập cảnh Đài Loan; Nếu trường hợp do hộ chiếu không đủ hiệu lực trên 6 tháng hoặc không xuất trình được visa hoặc thẻ cư trú dài hạn của các nước đã chỉ định nêu trên, thì đương sự sẽ bị từ chối không được phép nhập cảnh.

Phương thức đăng ký: Đương sự có thể tự đăng ký vào website của Cục Di Dân Đài Loan https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/, chọn loại ngôn ngữ và theo hướng dẫn để xin đăng ký.

Trường hợp đăng ký thất bại hoặc chưa nhận được giấy chứng nhận, tức là không phù hợp với điều kiện miễn visa nhập cảnh vào Đài Loan. Đương sự muốn vào Đài Loan, vẫn phải theo trình tự thông thường đến Văn phòng chúng tôi để xin visa.

Xét duyệt giấy phép nhập cảnh Đài Loan trên mạng cho công dân các nước Đông Nam Á.

Công dân các nước Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Campuchia và Lào khi xin giấy phép nhập cảnh Đài Loan qua hệ thống xét duyệt qua mạng cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

I.Các điều kiện cơ bản (đều phải phù hợp) :
1. Hộ chiếu phải còn hạn từ 6 tháng trở lên (là chỉ thời điểm nhập cảnh Đài Loan, chứ không phải thời điểm xin giấy phép nhập cảnh).
2. Phải có vé máy bay, vé tàu khứ hồi, hoặc vé máy bay, vé tàu cho điểm đến tiếp theo.
3. Là người chưa từng được tuyển dụng đến Đài Loan lao động.

II.Các điều kiện đặc biệt (Người hiện đang có một trong các giấy tờ sau là được):

Hiện đang có những giấy tờ được cấp bởi các nước: Mỹ, Canada, Anh, Nhật, Uc, New Zealand, Hàn Quốc, khối Shengen sau đây:
1.1.Thẻ cư trú còn hạn hoặc thẻ cư trú vĩnh viễn;
1.2.Visa còn hạn (bao gồm visa điện tử, nhưng phải in ra bản giấy);
1.3.Thẻ cư trú hoặc visa đã hết hiệu lực trong vòng 10 năm.
Hiện đang có visa hoặc thẻ cư trú do Trung hoa dân quốc (Đài Loan) cấp trong vòng 10 năm qua, mà không vi phạm pháp luật; tuy nhiên điều kiện ưu đãi này sẽ không được áp dụng đối những visa do Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) cấp mang kí hiệu visa là 「FL」 (visa lao động), 「X」 (visa khác), 「P; with Special Permission from MOFA」 (visa chuyên án Quan Hồng) hoặc Thẻ cư trú ghi mục đích cư trú là「FL」(lao động).

III.Những điều cần chú ý:
1. Giấy phép nhập cảnh Đài Loan có hiệu lực 90 ngày, trong thời gian giấy phép còn hiệu lực có thể sử dụng nhập cảnh nhiều lần, thời gian lưu trú tại Đài Loan cho mỗi lần nhập cảnh là 14 ngày kể từ ngày thứ hai sau khi nhập cảnh. Trước khi giấy phép hết hạn 7 ngày có thể xin giấy phép nhập cảnh mới.
2. Khi điền sai có thể xin lại ngay lập tức.
3. Chỉ áp dụng cho người có hộ chiếu chính thức, không áp dụng cho người mang hộ chiều tạm thời, hộ chiếu khẩn cấp, các loại hộ chiếu không chính thức hay giấy tờ đi lại khác.
4. Chỉ áp dụng cho người có visa chính thức, không áp dụng cho người có giấy phép lao động, hoặc các giấy tờ tương tự khác.
5. Người có visa vào các nước nói trên nhưng trên visa có đóng các loại dấu như: VOID, CANCELLED hoặc CANCELLED WITHOUT PREJUDICE thì không được áp dụng.
6. Quá hạn trong vòng 10 năm là chỉ ngày đến hạn hiệu lực của thẻ cư trú hoặc visa (nếu không có ngày đến hạn hiệu lực thì sẽ lấy ngày cấp phát) và ngày nhập cảnh Đài Loan, khoảng cách giữa hai ngày này là không vượt quá 10 năm.
7. Với trường hợp sử dụng thẻ cư trú vĩnh viễn thì sẽ không có ngày hết hạn hiệu lực của thẻ, trong trường hợp này sẽ điền hiệu lực của thẻ là ngày 31 tháng 12 năm 9999.
8. Giấy phép nhập cảnh sau khi điền xong nên sử dụng máy in laser để in ra, khi nhập cảnh phải xuất trình giấy phép nhập cảnh và giấy tờ đã liệt kê trong mục các điều kiện đặc biệt để kiểm tra, trường hợp không xuất trình được các giấy tờ này sẽ bị từ chối nhập cảnh.
9. Công dân Indonesia có 『Visa Waiver Registration』 do Nhật Bản cấp có thể đăng ký xin giấy phép này.
10. Please fill in an (online) Arrival Card for immigration inspection each time before reentry within the validity of this certificate.
https://acard.immigration.gov.tw/nia_acard