Du lịch Úc: Sydney- Canberra ( Chương trình đặc biệt)

Thời gian land tour:  5 ngày 4 đêm

Dự kiến khởi hành:  08/02 – 12/02/2018

Hàng không CX, Lịch bay dự kiến:

1  KA 294 G 08FEB 4 HANHKG HK20      2  1950 2235       E*

2  CX 101 G 08FEB 4 HKGSYD HK20      1  2355 1205+1     E*

3  CX 110 G 12FEB 1 SYDHKG HK20      1  0840 1505       E*

4  KA 295 G 12FEB 1 HKGHAN HK20      1  1630 1750       E