Visa Schengen – Những việc cần làm sau khi nhận thị thực

Visa Schengen - Những việc cần làm sau khi nhận thị thực Ngay sau khi nhận thị thực phải kiểm tra các dữ liệu ghi trên thị thực có đúng không. Đặc biệt phải kiểm tra thời hạn thị thực và đối chiếu với tổng thời gian lưu trú. Ngoài... [Xem thêm]