Emirates Airway

Emirates – Cùng Emirates chào năm 2017 với giá vé đặc biệt ở cả hạng Thương gia và Phổ thông đến tất cả các điểm đến.

from SGN
to Economy return from (USD)* Business return from (USD)*
Dubai 450 1850
Middle East 400 1700
Africa 600 1800
Europe 230 980
South America 940 4000
North America 300 2000

 

from HAN 
to Economy return from (USD)* Business return from (USD)*
Yangon  80  460
Dubai 450 1500
Middle East 400 1800
Africa 600 1800
Europe 230 980
South America 940 4000
North America 300 2000

* Giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phụ phí khác.

Điều kiện vé:

– Thời gian bán:                 03/01/2017 – 17/01/2017

– Thời gian khởi hành:       09/01/2017 – 30/11/2017

– Hạng đặt chỗ:                  Hạng phổ thông  : X

Hạng thương gia: O

– Thời gian xuất vé:  Xuất vé trong vòng 24H sau khi giữ chỗ