• 101/7 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
  • (08) 6293 654

Vé JRPass

 

BẢNG GIÁ JRPASS
 Đơn vị: ngàn đồng
Pass Type Ordinary Car Green Car
ADL (JPY) CHD (JPY) ADL (JPY) CHD (JPY)
 
JAPAN RAIL PASS 7DAYS  29,110  14,550  38,880  19,440
14DAYS  46,390  23,190  62,950  31,470
21DAYS  59,350  29,670  81,870  40,930
 
HOKKAIDO RAIL PASS 3DAYS 16,500 8,250  —  —
FLEX4DAYS 22,000 11,000  —  —
5DAYS 22,000 11,000  —  —
7DAYS 24,000 12,000  —  —
 
MT.FUJI-SHIZUOKA AREA TOURIST PASS 3DAYS 4,500 2,250  —  —
 
TAKAYAMA-HOKURIKU AREA TOURIST PASS 5DAYS 13,500 6,750  —  —
ISE-KUMANO-WAKAYAMA AREA TOURIST PASS 5DAYS 11,000 5,500  —  —
 
WEST (KANSAI) RAIL PASS 1DAY 2,200 1,100  —  —
2DAYS 4,300 2,150  —  —
3DAYS 5,300 2,650  —  —
4DAYS 6,300 3,150  —  —
WEST (KANSAI WIDE) RAIL PASS 5DAYS 8,500 4,250  —  —
WEST (SANYO-SAN’IN) RAIL PASS 7DAYS 19,000 9,500  —  —
WEST (KANSAI-HIROSHIMA) RAIL PASS 5DAYS 13,000 6,500  —  —
WEST (HIROSHIMA-YAMAGUCHI) RAIL PASS 5DAYS 11,000 5,500  —  —
WEST (KANSAI-HOKURIKU) RAIL PASS 7DAYS 15,000 7,500  —  —
WEST (HOKURIKU) RAIL PASS 4DAYS 5,000 2,500  —  —
WEST (SAN’IN&OKAYAMA) RAIL PASS 4DAYS 4,500 2,250  —  —
WEST (SETOUCHI AREA) RAIL PASS 5DAYS 17,000 8,500  —  —
 
ALL SHIKOKU RAIL PASS 2DAYS 7,400 3,700  —  —
3DAYS 8,500 4,250  —  —
4DAYS 9,400 4,700  —  —
5DAYS 10,000 5,000  —  —
 
KYUSHU (NORTH) RAIL PASS 3DAYS 8,500 4,250  —  —
5DAYS 10,000 5,000  —  —
KYUSHU (ALL) RAIL PASS 3DAYS 15,000 7,500  —  —
5DAYS 18,000 9,000  —  —
 
OSAKA-TOKYO HOKURIKU ARCH PASS 7DAYS 24,000 12,000  —  —
 
JR EAST – SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS FLEX6DAYS  26,000  13,000  —  —

 

Đăng ký tư vấn

There are no products