Visa Thụy Sỹ

Giấy tờ:

– 2 ảnh chụp hộ chiếu 3.5cm x 4.5cm

– Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất ba tháng sau ngày thị thực hết hạn khi rời khỏi khối Schengen và có ít nhất hai trang trống (và các bản sao của trang có chứa các thông tin nhận dạng và tất cả các trang có chứa thị thực hoặc được đóng dấu nhập cảnh)

– Sổ hộ khẩu và, trong các trường hợp cần thiết thì sẽ yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận kết hôn nếu chưa được ghi vào sổ hộ khẩu.

– Bảo hiểm y tế – tai nạn – hồi hương có giá trị trong suốt thời gian lưu trú.

– Xác nhận đặt chỗ vé máy bay khứ hồi.

– Chứng minh tình trạng nghề nghiệp : Giấy chứng nhận làm việc, Hoặc, đối với các chủ doanh nghiệp / cổ đông, thì cần giấy đăng kí kinh doanh của công; Hoặc thẻ hưu hoặc quyết định nghỉ hưu

– Sao kê tài khoản ngân hàng trong 3 tháng gần nhất

  • Giấy chứng nhận số dư ngân hàng hoặc giấy chứng nhận tài khoản tiết kiệm (nếu nguồn kinh phí không liên quan đến việc chứng minh thu nhập, Quý vị phải chứng minh nguồn gốc thu nhập này của mình)
  • Phiếu lương của 3 tháng gần nhất
  • Chứng nhận làm việc và tiền lương từ nơi làm việc
  • Chương trình/ xác nhận đặt phòng khách sạn

– Phí visa nộp ĐSQ:  60 € lệ phí visa

Chú ý : Đối với người chưa thành niên (dưới 18 tuổi), cần phải cung cấp uỷ quyền bằng văn bản, có chữ ký của cả hai bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp, hoặc bản sao của tất cả giấy tờ chứng minh nhân thân khác như hộ chiếu hoặc CMND của cha mẹ / người giám hộ hợp pháp mà trên đó phải có chữ ký của họ và giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình (nếu bản sao của sổ hộ khẩu cung cấp ở trên không thể hiện thì phải cung cấp giấy khai sinh của trẻ vị thành niên).