Dịch vụ Visa Mỹ

Dịch vụ Visa Mỹ

American passport

  • 02 hình 5 x 5 (nền trắng không quá 6 tháng)
  • Hộ chiếu bản gốc, còn hạn 6 tháng, có chữ ký
  • Sổ hộ khẩu
  • CMND
  • Giấy khai sinh
  • Đăng ký kết hôn/ly hôn/ độc thân
  • Chứng minh tài chính: giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm tối thiểu 5000usd và giấy xác nhận gốc số dư tài khoản ngân hàng, giấy tờ hùn vốn mua bán, cổ phần, …
  • Chứng minh nghề nghiệp:
-­‐ Nhân viên: hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất, đơn xin phép nghỉ thời gian đi du lịch.
-­‐ Chủ doanh nghiệp: giấy đăng kí kinh doanh, thuế 3 tháng gần nhất.