Chi Lê – Miễn thị thực cho công dân Việt nam

Hiệu lực từ ngày 11/08/2017, công dân Việt nam mang hộ cChi le.Santiagohiếu phổ thông còn hạn sử dụng 6 tháng được miễn thị thực nhập cảnh Chi lê với thời hạn lưu trú không quá 90 ngày.